Disclaimer

Disclaimer

U kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op deze site.

Gewoonweerleven sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard dan ook, die verband houdt met het gebruik van de Gewoonweerleven website(s), of met een tijdelijke onmogelijkheid de Gewoonweerleven website(s) te kunnen raadplegen. Gewoonweerleven is evenmin aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de Gewoonweerleven website(s) is verkregen.

Gewoonweerleven is evenmin aansprakelijk voor de inhoud van websites waarnaar op de websites van Gewoonweerleven wordt verwezen, of voor de inhoud van websites die verwijzen naar de Gewoonweerleven websites.

Wijzigingen

Gewoonweerleven behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Het is daarom raadzaam om deze voorwaarden regelmatig te controleren.

Intellectuele eigendomsrechten

Gewoonweerleven behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten, auteursrechten, merkenrechten en andere rechten voor van zijn website en de via zijn website te leveren producten. Het is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gewoonweerleven de informatie en/of de huisstijl te kopiëren, te vermenigvuldigen, te bewerken of door te leveren anders dan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Niets uit de tekst of foto’s in de Gewoonweerleven website(s) mag op enige wijze worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt.

 

Scroll to Top